Đặc sản vùng quê

Mật Ong Rừng

450.000 

Thảo dược ngâm rượu

Đinh Lăng

170.000 

Thảo dược ngâm rượu

Nấm Ngọc Cẩu

150.000 

Thảo dược ngâm rượu

Ba Kích

190.000 

Thảo dược ngâm rượu

Chuối Hột Rừng

90.000 

Thảo dược ngâm rượu

Sâm Cau

160.000 

Thảo dược ngâm rượu

Đẳng Sâm

170.000 

Thảo dược ngâm rượu

Tam Thất

900.000 

Thảo dược ngâm rượu

Hà Thủ Ô

150.000 

Thảo dược ngâm rượu

Tứn Khửn

450.000 

Thảo dược ngâm rượu

Amakong

300.000 

Thảo dược ngâm rượu

Nhục Thung Dung

950.000