Tứn Khửn

450.000 

  • Quả chí chuôn chua (Tứn khửn)
  • Củ tứn khửn
  • Cây cư trừ ma
  • Rễ cây cu nha
  • Củ bình tinh
  • Cây Má sơ dạ
  • Và một số vị dẫn thuốc khác
Danh mục: Từ khóa: